• Oil refinery at night, oil and gas.

    Automatizare proceselor din rafinării și uzine petrochimice