• Solar panel farm in a flat and dry grassy plain, solar power, solar thermal panels, renewable energy

  Energie regenerabilă

  Engineer with digital tablet standing in front of solar panels, energy management.

  Alternative de energie regenerabilă

  Industria metalurgică este o industrie mare consumatoare de energie și carbon și, deoarece randamentele pe tonă continuă să scadă și mai mult material brut trebuie să fie mutat pentru fiecare unitate de produs, energia a devenit un factor de cost semnificativ.
  • Soluții

   Tehnologie și soluții necesare pentru optimizarea completă a utilizării energiei prin eficiență energetică, gestionarea energiei, energie din surse regenerabile și noi tehnologii ale energiei.

   Sistemele noastre fotovoltaice hibride permit dezvoltarea de arhitecturi hibride de sistem, abordând mixul energetic cel mai economic.

  • Propunere de valoare

   În zonele de iradiere intensă, se poate obține un cost redus, uniform al energiei (LCOE) cu ajutorul sistemelor solare fotovoltaice:

   • Sistemele solare fotovoltaice sunt scalabile, fabricile fiind construite pe baza blocurilor de construcție standardizate.
   • Sistemele de energie solară pot fi construite rapid, chiar și în zonele cu climă dificilă.
   • Energia poate fi produsă acolo unde este necesară și fără pierderi pe liniile de transmisie.
   • Sistemele solare pot fi combinate cu generatoarele pe bază de combustibil diesel și sistemele de baterii pentru a forma o micro-rețea care nu depinde de rețeaua principală.
  • Diferenţiere

   Schneider Electric dispune de experiență în disciplinele-cheie pentru a oferi sisteme eficiente de energie regenerabilă:

   • Furnizor mondial de soluții
   • Experiența procesării metalelor
   • Soluții de energie solară
   • Experiență în micro-rețele
   • Integrarea energiei regenerabile în alte sisteme

  Beneficii

  • Ingineri în camera de control al forjei de oțel, automatizări industriale, produse de securitate
   Costuri reduse de energie
  • Lucrător din industria oțelului care lucrează la un cuptor electric deschis pentru oțel într-o turnătorie industrială, automatizări industriale, prelucrarea minereurilor
   Impact asupra mediului redus
  • Cuptor turnând oțel topit, prelucrarea minereurilor, sistem de execuție pentru fabricare
   Operații mai sustenabile și mai puțin dăunătoare mediului