• Technician working on a row of electrical machines, electric utilities, electric power distribution.

    E-House - soluția pentru distribuția de energie

    • Rafinăria SKSOL din Cartagena, Spania

      Schneider Electric a furnizat o E-House pentru a asigura calitatea și fiabilitatea alimentării cu energie a noii rafinării din Cartagena