• Default Alternative Text

  Soluție de monitorizare a bazinelor hidrografice

  Atenuarea riscului și impactului inundațiilor

  canale de apă săpate prin câmpuri

  Provocări

  O inundație nu este costisitoare numai prin cheltuielile suplimentare pe care le aduce, cât mai ales prin riscurile pe care le prezintă pentru comunitate datorită contaminării cu substanţe poluante. Profesioniștii din industria apei se confruntă cu o cerere tot mai mare de a dezvolta noi modalități pentru a reduce riscurile și impactul inundațiilor, în vederea menținerii siguranței comunităților.
  Text alternativ implicit

  Soluții de monitorizare a bazinelor hidrografice

  Identificarea locațiilor care prezintă risc crescut de inundații și gestionarea mai eficientă a sistemelor de colectare și tratare