Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Presa

       Noutati

       30/06/2012

       Siguranţa la locul de muncă în mediul electric este importantă pentru profitul dvs. net. Aflaţi cum vă poate ajuta Schneider Electric, lider recunoscut pentru promovarea siguranţei la locul de muncă în mediul electric, să menţineţi o reţea electrică sigură şi conformă.

       Simplificarea şi îmbunătăţirea raportării pentru administratorii diverselor clădiri şi profesioniştii în sectorul energetic

           Pentru multe organizaţii, costurile energiei reprezintă până la 30% din cheltuielile de funcţionare. Drept rezultat, exercitarea controlului total al consumului de energie se află în capul listei de priorităţi pentru managerii de locaţii şi departamente energetice. Preţurile fluctuante, regulamentele cu privire la mediul înconjurător şi obiectivele ambiţioase de sustenabilitate pun şi mai multă presiune pe organizaţii în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor energetice ale acţionarilor interni şi externi, de la directori generali până la cetăţeni adepţi ai ecologiei.

       Pentru a răspunde necesităţii de colectare a datelor şi de raportare, companiile au nevoie de sisteme rezistente la verificările auditorilor, autorităţilor de reglementare, clienţilor şi acţionarilor. Aceste aplicaţii noi, denumite Sisteme informatice pentru managementul energiei (EMIS), sunt gata să intre în rândul aplicaţiilor software pentru companii, precum cele pentru managementul relaţiei cu clientul (CRM) şi planificarea resurselor companiei (ERP).

       Dacă managerii au acces la date, aceştia pot obţine informaţii aprofundate cu privire la procesele energetice. Astfel, ei pot fixa obiective pentru iniţiativele privind eficienţa energetică, pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi pentru luarea de decizii în cunoştinţă de cauză.

       Utilizarea energiei cu StruxureWare:
       O vizualizare unică a informaţiilor cu privire la energia electrică
       StruxureWare™ de la Schneider Electric™ este o platformă de aplicaţii software deschisă, interoperabilă şi scalabilă care asigură managerilor energetici cu responsabilitate la nivel de companie, operaţii sau control, capacitatea de a optimiza consumul de energie. Tablourile de bord personalizate consolidează informaţiile din cadrul companiei, permiţând utilizatorilor să ia decizii înţelepte cu privire la consumul de energie.

       Energy Operation este o aplicaţie StruxureWare care asigură accesul la datele din cadrul sistemelor disparate. Astfel, persoanele însărcinate cu luarea deciziilor pot identifica zonele în care pot reduce cheltuielile de funcţionare. Avantajele aplicaţiei Energy Operation includ:

       > Vizibilitatea datelor de energie – Acces imediat la date fiabile cu privire la consumul de energie, performanţă şi anomalii provenite din surse multiple, inclusiv date cu privire la climă, contorizare şi operaţiuni provenite din alte aplicaţii hardware şi software.

       > Etalonarea şi analiza indicatorilor cheie de performanţă (KPI) – Compararea locaţiilor în vederea identificării acelora cu performanţe energetice scăzute, stabilirea indicatorilor cheie de performanţă (KPI) energetică.

       > Flexibilitatea formatelor de date – Măsurarea performanţei energetice conform obiectivelor stabilite de acţionari şi asigurarea de rapoarte utile directorilor, managerilor de clădiri, managerilor departamentelor energetice, ocupanţilor clădirilor şi publicului.

       > Calcule ROI de eficienţă energetică –Compararea scenariilor energetice anterioare şi posterioare pentru a înţelege provenienţa banilor economisiţi prin iniţiativele anterioare privind eficienţa energetică şi pentru a lua decizii mai bune pentru viitoarele iniţiative.

       > Raportarea impactului asupra mediului – Raportarea progresului obţinut în scopul atingerii obiectivelor de sustenabilitate, într-un format uşor de înţeles.

       Arhitectură software pentru rentabilitate
       Serviciile de „calcul pe internet” au ajutat la responsabilizarea organizaţiilor, schimbând modul în care profesioniştii companiei interacţionează cu datele şi modul în care se fac afacerile, inclusiv în cazul conservării energiei. Simplificarea managementului energiei şi reducerea consumului de energie sunt posibile datorită accesului îmbunătăţit la datele privind performanţa. De fapt, din ce în ce mai multe date din domeniul energiei sunt introduse pe internet asemeni evoluţiei aplicaţiilor de contabilitate şi managementului relaţiei cu clienţii. Organizaţiile conştiente de problema energetică existentă recurg la soluţii prin intermediul aplicaţiilor „software ca un serviciu” (SaaS) pentru a-şi spori flexibilitatea, accesibilitatea şi pentru a reduce cheltuielile de întreţinere. Energy Operation poate varia pentru a face faţă numărului în creştere de portofolii, de la o singură clădire la câteva mii. Datorită lansării permanente de versiuni actualizate din punct de vedere al funcţionalităţii, nevoia de instalare şi actualizare a aplicaţiilor software scumpe este eliminată. În plus, managerii energetici pot:

       > Accesa rapid date importante pentru misiune oriunde în lume – 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână şi 365 de zile pe an.

       > Integra în aplicaţii hardware şi software existente pentru a reduce costurile de infrastructură.

       > Plăti doar pentru ceea ce este necesar, permiţând o mai bună utilizare a bugetelor alocate energiei şi tehnologiei.

       Actualizarea tehnologiei pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice
       Automatizarea colectării de date din domeniul energiei şi generarea rapoartelor de performanţă semnificative ajută profesioniştii din sectorul energiei şi al administrării de locaţii să fie mai proactivi în ceea ce priveşte reducerea consumului de energie. Expertiza Schneider Electric în asistenţă şi servicii ajută la transformarea în informaţii a datelor de energie, făcând posibilă eficienţa energetică şi îmbunătăţirea permanentă.

       Pentru a afla mai multe despre soluţiile StruxureWare, vizitaţi www.schneider-electric.com.